טופס רישום לעילית - חצי איש ברזל

בתחרות הגלילמן למרחק חצי איש ברזל בלבד יוכתרו אלוף ואלופת ישראל וסגניהם אך ורק מתוך הספורטאים שירשמו בקטגוריית העלית.

כל הרשומים לקטגוריית העלית יוזנקו בזינוק הראשון ללא קשר לגילם ויתחרו רק בקטגוריה זו, כלומר לא בקטגוריית הגיל שלהם.

למען הסר ספק יובהר שבמידה ובין 3 המסיימים הראשונים כללי יהיה מתחרה שלא נרשם כספורטאי עלית אזי הגביע יעבור לספורטאי הבא בתור שרשום בקטגוריית העלית.

ספורטאים המעוניינים להשתתף בקטגוריית העלית חייבים לעדכן זאת ע"י מילוי הטופס כאן

 

שותפים לדרך ונתוני חסות ראשיים
חסויות ושיתופי פעולה