אישור רפואי וביטוח

אישורים שכל משתתף\ת חייבים להמציא למארגנים על מנת להתחרות:

1.אישור בריאות\ארגומטריה חתום ע"י רופא ספורט מוסמך תקף ליום התחרות שניתן משנת 2022 או 2023 חובה תוקף של שנה ביום התחרות.  
רק אישור ממרפאת ספורט חתומה ע"י רופא.
להלן רשימת תחנות הרפואה המוכרות ע"י משרד הבריאות לביצוע הבדיקה (תחת "סוג מוסד" יש לבחור בתחנות לרפואת ספורט).

2.ביטוח תאונות המכסה תחרויות ספורט
תצהיר קיום ביטוח תאונות אישיות ע"פ דרישות חוק הספורט "תקנות הספורט (ביטוח) השתנ"ה – 1994
" (בהעדר כיתוב מפורש ניתן לצרף הצהרה ברורה חתומה מסוכן הביטוח).

פורמט של איגוד הטריאתלון להצהרת ביטוח - להורדת מסמך תצהיר ביטוח יש ללחוץ כאן!

3.איזה אישורים צריך להעביר כל משתתף

מתחרים בכל המקצים לרבות מקצי הטריאתלון האולימפי, הספרינט, מיני ספרינט, אווקתלון וכמובן חצי איש ברזל מחויבים לאישור רפואי ואישור ביטוחי כמפורט למעלה. 

  • תלמידי בית ספר יכולים להעלות במקום ביטוח הצהרה חתומה ע"י אחד ההורים שמצהיר כי המשתתף הינו תלמיד בית ספר ומבוטח בביטוח תאונות אישיות במסגרת לימודיו.
  • חברי איגוד הטריאתלון אשר יעבירו לאיגוד אישורים בתוקף לשנת התחרויות וקיבלו אישור מהאיגוד יציינו זאת בעת הרישום בשאלה הרלוונטית

ללא העברת האישורים לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות! תאריך אחרון להעלת אישורים: 10.4.2022
את האישורים יש להעלות כמפורט דרך המערכת של גולדפיש בלבד. לא יתקבלו אישורים שישלחו במייל או שיועלו בעמוד יצירת הקשר.

מערכת העלאת אישורים - 

 

 

 

 

 

 

חסות ראשית
שותפים לדרך
חסות ארד