קטגוריות
בודדים

 

גברים/נשים באולימפי 18-19 גברים/נשים 55-59
גברים/נשים 20-24 גברים/נשים 60-64
גברים/נשים 25-29 גברים/נשים 65-69
גברים/נשים 30-34 גברים/נשים 70+
גברים/נשים 35-39 נוער למקצה ספרינט 16-17
גברים/נשים 40-44 נוער למקצה ספרינט 18-19
גברים/נשים 45-49 נערים/ות – מיני ספרינט 14-15
גברים/נשים 50-54 אווקתלון לפי גילאים 8-9,10-11,12-13
 
שלשות

שלשות נשים שלשות גברים שלשות מעורבות
גיל מצטבר עד 139 גיל מצטבר עד 139 גיל מצטבר עד 139
גיל מצטבר מעל 140 גיל מצטבר מעל 140 גיל מצטבר מעל 140

הערות:
* גיל המשתתף יקבע לפי שנת הלידה ולא תאריך הלידה המדוייק.
איחוד קטגוריות – למארגנים שמורה הזכות לאחד קטגוריה על סמך כמות הנרשמים בגמר ההרשמה האינטרנטית כלהלן: קטגורית גיל גברית שבה יהיו פחות משישה משתתפים או קטגורית גיל נשית עם פחות מארבע משתתפות תאוחד עם קבוצת הגיל שלפניה. בשליחים תאוחדנה קטגוריות מאותו סוג עם פחות מ-5 קבוצות.
רשימת קטגוריות סופית תקבע עם סגירת ההרשמה ותפורסם בחוברת התחרות
* גביעים יחולקו לשלושה הראשונים בכל קטגוריה בכל מקצה. 

שותפים לדרך ונתוני חסות ראשיים
חסויות ושיתופי פעולה